Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Performance Way Academy Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jarocin 166b, kod pocztowy 37-405 zwaną dalej Performance Way Academy, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Performance Way Academy i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Performance Way Academy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Performance Way Academy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Performance Way Academy oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Performance Way Academy. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

- wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Performance Way Academy zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

- wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Performance Way Academy, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

- zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

- administratorem Twoich danych osobowych jest Performance Way Academy.

- masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Performance Way Academy możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Transferuj.pl w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Performance Way Academy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Performance Way Academy zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Performance Way Academy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Performance Way Academy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Performance Way Academy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.